Kannessa: Henri Hagman

Kannessa6/2021

Rovaniemen taidemuseon näyttely julkaisuineen on Henri Hagmanin (s. 1974) Lapin yliopiston Taiteiden tiedekuntaan valmisteleman väitöskirjan taiteellinen osuus. Hagman tutkii teoksissaan ennen kaikkea abstraktin väri-ilmaisun ulottuvuuksia. Muita teemoja ovat viittaukset kulttuurihistoriaan sekä kysymykset taideteoksen ja taiteilijuuden olemuksesta.

”Tutkin värillä ilmaisemista maalaustaiteessa ja punnitsen sitä tällä kertaa vallitsevien taidekäsitysten valossa. Tarkoituksenani on tulla vastaan samanaikaisesti sekä laajemman yleisön makua että taidemaailmaan sopivaa käsitteellisyyttä. Pitäydyn kuitenkin siinä, mitä itse pidän taiteellisena laatuna, ja toisaalta siinä, mikä ilmentää minua itseäni ja käsitystäni elämästä.”

Taideteos on abstrakti, jos se ei pyri esittämään ulkoista todellisuutta ja jos siinä ei ole kuva-aihetta (ihmisiä, esineitä, maisemaa, merkkejä tms). Abstraktissa maalauksessa ilmaisu painottuu usein sommitteluun ja värin lainalaisuuksiin.

”Myös esittävää taideteosta voidaan katsoa kuin abstraktia maalausta”, Hagman kirjoittaa. ”Taideteosta ei silloin pyritä ymmärtämään älyllisesti, siitä ei etsitä merkityksiä, sanomaa tai symboliikkaa. Teos pyritään sen sijaan aistimaan syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti.”

”Kyseessä ei ole pitkällistä harjaantumista tai opiskelua vaativa asia, vaan abstraktista katsomistavasta voi päästä jyvälle tässä ja nyt. Abstrakti katsominen vaatii mieleltä ainoastaan pienen myönteisen askeleen maalausta kohti, eräänlaisen luottamuksen eleen.”

Henri Hagman tekee koko tuotantoaan samanaikaisesti valmiiksi. ”Ehkä kaikki on valmista viimein 40 vuoden kuluttua, mutta ainoakaan yksittäinen teos ei ennen sitä. Toisinaan kuitenkin ilmaantuu jostakin teema, ajatus tai utelias aihe, joka ankkuroi teoksen värit ja muodot selkeään ryhtiin. Silloin teos menettää paljon, mutta saavuttaa silti kokonaisuuden. Teos syntyy, mutta samalla se myös jossain määrin lakkaa olemasta.”

Osaa näyttelyn maalauksista Hagman on työstänyt jopa kymmenen vuotta, ja taiteilijan työhuoneilla on valmistumassa useampi sata teosta. ”Aina vain, vuodesta toiseen ne epäröivät itseään kuin ihmisenkaltaiset olennot. Homma alkaa vaikuttaa jo suurelta parodialta.” Joidenkin teosten työstämistä Hagman jatkaa vielä näyttelyn aikana Korundin näyttelysalissa.

henrihagman.weebly.com

Henri Hagman Rovaniemen taidemuseossa (Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4) 3.12.2021–3.4.2022.

Kommentit