Kannessa: Rauhankone

Kansiteoksemme on yksi Oulu2026-hankkeen Rauhankoneprototyypeistä, jonka on luonut viime keväänä Pöllönkankaan koulun neljäsluokkalainen (nyk. 5-luokkalainen) Luukas Lämsä Oulusta.

Oulu2026-kulttuuriohjelman Rauhankone-kokonaisuus esittelee uuden tavan ratkaista konflikteja ja edistää vuoropuhelua. Kulttuuripääkaupunkihankkeen otsikko ”Kulttuuri-ilmastonmuutos” tarkoittaa myös pyrkimystä edistää rauhaa ja muokata ihmisten keskinäisiä kommunikaatiotapoja. Kyse on rauhasta luottamuksen, jakamisen ja välittämisen kulttuurin ilmapiirinä.

Rauhankone pohjautuu Oulun yliopistossa aikoinaan opiskelleen tekoälyn tutkija Timo Honkelan (1962–2020) elämäntyöhön. Hänen unelmansa oli kehittää tekoälyyn perustuva kone, jonka avulla voitaisiin ratkaista konflikteja ja edistää maailmanrauhaa.

Rauhankone tulee yhdistämään taidetta ja teknologiaa esteettiseksi elämykseksi, joka ympäröi kokijan. Taiteellisen konseptin koneelle suunnittelee suomalainen Ekho-kollektiivi, ja teoksen vuorovaikutuksellisuudessa hyödynnetään tekoälyä, koneoppimista ja konenäköä. Rauhankone siis oppii vuorovaikutuksessa käyttäjiensä eli koneen osatoteuttajien kanssa.

Rauhankoneen rakenne on modulaarinen ja sitä voidaan käyttää samanaikaisesti ja virtuaalisesti eri paikoissa. Vuonna 2026 kone on esillä Oulussa sekä Slovakian Trencˇínissä. Vuonna 2027 Rauhankone jatkaa kiertuettaan Latvian Liepa¯jaan sekä myöhemmin nimettävään kulttuuripääkaupunkiin Portugaliin.

Ohjelmakokonaisuus käynnistyi keväällä 2022, jolloin kaikille Oulu2026-toiminta-alueen koulujen oppilaille tarjottiin mahdollisuus osallistua Rauhankoneprototyypin suunnitteluun. ”Lasten tekemiä Rauhankoneita saatiin yli 170 eri kouluista ympäri Oulua ja Pohjois-Pohjanmaata”, Oulun kulttuurisäätiön yhteisöpäällikkö Heli Metsäpelto kertoo. ”Lisäksi jaoimme Rauhankone-kohdeavustusta toiminnan järjestämiseen vastaanottokeskuksissa viidelletoista kulttuuri- ja liikunta-alan toimijalle. Kaksi tuen saajista toteuttaa nyt käynnissä olevia kriisiresidenssejä.”

Myös Rauhankoneen yhteisöllinen toteutus laajenee hankkeen edetessä, Metsäpelto toteaa. ”Oulu2026-hankkeen toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen ja minä matkustamme kansainväliseen Rauhan konferenssiin Chemnitziin marraskuun alussa. Toivottavasti saamme sieltä eväitä tähän työhön. Rauhankone resonoi ihmisissä joka puolella Eurooppaa.”

Eeli Autio, Eeli Eskola ja Nooa Rentola, Lauri Haikolan koulu, Sievi

Lisätietoja:
oulu2026.eu/rauhankone